Prawo

Z Mage.pl
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie Mage.pl - Organ publikacyjny
Strona główna  | Statut | Uchwały Walnego zgromadzenia | Rozporządzenia | Uchwały zarządu | Sprawozdania 

Niniejszy artykuł zawiera informacje o prawie obowiązującym w Stowarzyszeniu. W spisie uwzględniono uchwały walnego zgromadzenia i rozporządzenia. Uchwały zarządu dostępne są w innym artykule. Przyjęto następujący układ - uchwały walnego zgromadzenia posegregowano według kolejności wydania. Rozporządzenia dołączono do uchwał stanowiących podstawę ich wydania.


2015

 • 9/WZ/U/2015 - w sprawie zmian w statucie
 • 8/WZ/U/2015 - w sprawie zmian w statucie w zakresie jego interpretacji
 • 7/WZ/U/2015 - w sprawie zmian porządkowych w statucie Stowarzyszenia
 • 6/WZ/U/2015 - w sprawie zmian w zakresie postępowania dyscyplinarnego [zmiana statutu]
 • 5/WZ/U/2015 - w sprawie wzmocnienia roli członków w działalności organizacji [zmiana statutu]
 • 4/WZ/U/2015 - w sprawie zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności
 • 3/WZ/U/2015 - w sprawie zmiany statutu w zakresie §5
 • 2/WZ/U/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego
 • 1/WZ/U/2015 - w sprawie zmiany w statucie Stowarzyszenia

2014

 • 5/WZ/U/2014 - w sprawie zmiany w statucie Stowarzyszenia
 • 4/WZ/U/2014 - w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia
 • 3/WZ/U/2014 - w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia
 • 2/WZ/U/2014 - w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Stowarzyszenia
 • Głosowanie pisemne zakończone 1 lutego 2014 r.
  • 1/WZ/U/2014 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

2013

 • Głosowanie pisemne zakończone 20 września 2013 r.
 • Głosowanie pisemne z 8 maja 2013 r.
 • Głosowanie pisemne z 24 lutego 2013 r.
  • 7/WZ/U/2013 - w sprawie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia
 • Głosowanie pisemne z 10 lutego 2013 r.
  • 6/WZ/U/2013 - w sprawie udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład rady nadzorczej Stowarzyszenia
  • 5/WZ/U/2013 - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Stowarzyszenia
  • 4/WZ/U/2013 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia
 • Głosowanie pisemne z 12 stycznia 2013 r.
  • 3/WZ/U/2013 - Regulamin walnego zgromadzenia (Uchyla: 19/WZ/U/2010)
   • 1/Z/R/2013 - Rozporządzenie w sprawie wzoru karty do głosowania
  • 2/WZ/U/2013 - W sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia i wyrażenia zgody na połączenie
  • 1/WZ/U/2013 - w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia

2012

 • IX Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia MAge.pl Plik:20120420 protokol.pdf
  • 13/WZ/U/2012 - w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia (Zmienia: 19/WZ/U/2010) (Uchwała zmieniana uchylona przez 3/WZ/U/2013)
  • 12/WZ/U/2012 - w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia znacnzej wartości
  • 11/WZ/U/2012 - w sprawie powołania członka rady nadzorczej
  • 10/WZ/U/2012 - w sprawie powołania członka rady nadzorczej
  • 9/WZ/U/2012 - w sprawie powołania przewodniczącego rady nadzorczej
  • 8/WZ/U/2012 - w sprawie odwołania rady nadzorczej in gremium
  • 7/WZ/U/2012 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
  • 6/WZ/U/2012 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
  • 5/WZ/U/2012 - w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej
  • 4/WZ/U/2012 - w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu
  • 3/WZ/U/2012 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2011 r.
  • 2/WZ/U/2012 - w sprawie porządku obrad
  • 1/WZ/U/2012 - o wyborze prezydium walnego zgromadzenia

2011

 • VIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia MAge.pl [Protokół]
 • 15/WZ/U/2011 - w sprawie nadania członkostwa honorowego
 • Głosowanie pisemne 28.01.2011 [Wyniki głosowania]
  • 14/WZ/U/2011 - w sprawie powołania członka rady nadzorczej
  • 13/WZ/U/2011 - w sprawie powołania członka rady nadzorczej
  • 12/WZ/U/2011 - w sprawie powołania przewodniczącego rady nadzorczej
  • 11/WZ/U/2011 - w sprawie odwołania rady nadzorczej in gremium
  • 10/WZ/U/2011 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
  • 9/WZ/U/2011 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
  • 8/WZ/U/2011 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi rady nadzorczej
  • 7/WZ/U/2011 - w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu rady nadzorczej
  • 6/WZ/U/2011 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
  • 5/WZ/U/2011 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
  • 4/WZ/U/2011 - w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu
  • 3/WZ/U/2011 - w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Stowarzyszenia
  • 2/WZ/U/2011 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia

za rok 2010

2010

 • 30/WZ/U/2010 - o zmianie Regulaminu Postępowania Dyscyplinarnego (Zmienia: 37/WZ/U/2009; Tekst jednolity: 75PKOR2010)
 • 29/WZ/U/2010 - w sprawie zmian w organach Stowarzyszenia
 • 28/WZ/U/2010 - w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
 • 27/WZ/U/2010 - w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia
 • VII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia MAge.pl [Protokół]
 • 20/WZ/U/2010 - w sprawie znaku graficznego Stowarzyszenia
 • 19/WZ/U/2010 - Regulamin walnego zgromadzenia (zmienione przez: 1/WZ/U/2011, 13/WZ/U/2012) (Uchylone przez: 3/WZ/U/2013)
  • 3/Z/R/2011 - Rozporządzenie w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o wskazaniu użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu członka (Obowiązuje tymczasowo na podstawie par. 18 ust. 2 uchwały (Uchylone w związku z uchyleniem podstawy prawnej wydania)
  • 2/Z/R/2011 - Rozporządzenie w sprawie wzoru karty do głosowania oraz formularza do głosowania (Uchylone przez: 3/WZ/U/2013)
  • 1/Z/R/2011 - Rozporządzenie w sprawie wzoru karty do głosowania oraz formularza do głosowania (Uchylone przez 2/Z/R/2011)
  • 2/Z/R/2008 - Rozporządzenie w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o wskazaniu użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu członka (Obowiązuje tymczasowo na podstawie par. 18 ust. 2 uchwały 19/WZ/U/2010) (Uchylone w związku z uchyleniem podstawy prawnej wydania)
  • 1/Z/R/2012 - Rozporządzenie w sprawie zawieszenia obrad i podejmowania decyzji Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem internetu (Uchylone w związku z uchyleniem podstawy prawnej wydania)
 • VI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl [Protokół]
 • 1/WZ/U/2010 - w sprawie udzielenia wotum zaufania koordynatorowi głównemu

2009


 • III Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl
  • 18/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie powołania członka zarządu
  • 17/WZ/U/2009 - Uchwała walnego zgromadzenia sprawie przyjęcia loga Stowarzyszenia
  • 16/WZ/U/2009 - Uchwała walnego zgromadzenia sprawie rekomendowania zarządowi ustalenia zniżek od opłat za uczestnictwo w imprezach realizowanych w ramach programu Wielkopolskie Larpy
  • 15/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie ustalenia organu publikacyjnego Stowarzyszenia
  • 14/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie powołania członka rady nadzorczej
  • 13/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie powołania członka rady nadzorczej
  • 12/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie odwołania członka rady nadzorczej
  • 11/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie powołania członka zarządu
  • 10/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie powołania członka zarządu
  • 9/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie zmiany statutu organizacji
  • 8/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie liczebności zarządu
  • 7/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
  • 6/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
  • 5/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
  • 4/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
  • 3/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za rok 2008
  • 2/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie porządku obrad
  • 1/WZ/U/2009 - Uchwała w sprawie wyboru prezydium walanego zgromadzenia

2008

 • 27/WZ/U/2008 - Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie odpłatnej i nieodpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia
 • II Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl
  • 26/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie porządku obrad
  • 25/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie wyboru prezydium walnego zgromadzenia
  • 24/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie liczebności prezydium walnego zgromadzenia
 • I Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Mage.pl
  • 23/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie środków pozostałych po organizacji gier terenowych(uchylone przez: 19/WZ/U/2009)
  • 22/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie powołania członka rady nadzorczej stowarzyszenia
  • 21/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie odwołania członka rady nadzorczej stowarzyszenia
  • 20/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie powołania członka zarządu
  • 19/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie ustalenia liczebności zarządu (Uchylona przez: 8/WZ/U/2009)
  • 18/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie wyboru prezesa stowarzyszenia
  • 17/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Stowarzyszenia Mage.pl
  • 16/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji zarządu
  • 15/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie porządku obrad
  • 14/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie wyboru prezydium walnego zgromadzenia
  • 13/WZ/U/2008 - Uchwała w sprawie liczebności prezydium walnego zgromadzenia
 • 11/WZ/U/2008 - Regulamin walnego zgromadzenia (uchylone przez: 19/WZ/U/2010)
  • 2/Z/R/2008 - Rozporządzenie w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o wskazaniu użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu członka (uchylone w związku z uchyleniem podstawy prawnej wydania)
 • 9/WZ/U/2008 - tryb postępowania w przypadku opróżnienia stanowiska Prezesa Stowarzyszenia(uchylone przez: 19/WZ/U/2009)
 • 8/WZ/U/2008 - w sprawie ustalenia zasad działania komisji
 • 6/WZ/U/2008 - w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi
 • 5/WZ/U/2008 - w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia (II nowelizacja statutu)
 • 4/WZ/U/2008 - w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia (II nowelizacja statutu)
 • 3/WZ/U/2008 - w sprawie powołanie członka rady nadzorczej
 • 2/WZ/U/2008 - w sprawie powołanie członka rady nadzorczej
 • 1/WZ/U/2008 - w sprawie podjęcia starań o uzyskanie statutu OPP


2007

 • 7/WZ/U/2007 - Regulamin walnego zgromadzenia (uchylona przez 11/WZ/U/2008)
  • 1/P/R/2008 - (Wzór oświadczenia o wskazaniu użytkownika uprawnionego do reprezentacji członka na WZ) (uchylone w związku z uchyleniem podstawy prawnej wydania)
 • 6/WZ/U/2007 - w sprawie ustalenia zasad działania komisji(uchylona przez: 8/WZ/U/2008)

2006

 • 4/WZ/U/2006 - Dokumentacja stowarzyszenia
  • 1/Z/R/2008 - Rozporządzenie w sprawie ustalenia zasady prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia
  • 3/Z/R/2006 - (wzór deklaracji członkowskiej) (uchylone w związku z uchyleniem podstawy prawnej wydania)
 • 2/WZ/U/2006 - Regulamin walnego zgromadzenia i ordynacja wyborcza (uchylona przez: 4/WZ/U/2007)
  • 1/Z/R/2006 - (wzór oświadczenia wskazującego użytkownika forum uprawnionego do reprezentacji członka) (uchylone w związku z uchyleniem podstawy prawnej wydania)
  • 1/P/R/2006 - (ustalenie adresu do kierowania pism) (uchylone w związku z uchyleniem podstawy prawnej wydania)